UMM Institutional Repository

MUATAN NILAI-NILAI AQIDAH DAN AKHLAK DALAM AL-QUR’AN SURAT YAASIN

KUSUMA, FAJAR (2014) MUATAN NILAI-NILAI AQIDAH DAN AKHLAK DALAM AL-QUR’AN SURAT YAASIN. Other thesis, University of Muhammadiyah Malang.

[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-fajarkusum-36909-1-pendahul-n.pdf

Download (711kB) | Preview
[img]
Preview
Text
jiptummpp-gdl-fajarkusum-36909-2-babi.pdf

Download (219kB) | Preview

Abstract

Surat Yaasin merupakan surat yang sudah tidak asing lagi dikalangan umat muslim, namun, isi surat tersebut belum sepenuhnya diaktualisasikan secara menyeluruh oleh kaum muslim sehingga perlu dikaji kembali muatan yang terkandung di dalamnya terutama nilai-nilai aqidah dan akhlak Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah Mendeskripsikan nilai-nilai aqidah dan akhlak yang terkandung dalam suratYaasin. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, jenis penelitiannya berdasarkan literatur “kajian pustaka". Subjek penelitian ini diambil dari al-Quran surat Yaasin. Selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik dokumenter. Kemudian analisis datanya menggunakan model content analysis (kajian isi). Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dalam al-Quran surat Yaasin terkandung nilai-nilai aqidah dan akhlak. Nilai-nilai aqidah yang meliputi keimanan kepada Allah, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, malaikat, hari Akhir, dan takdir, dengan rincian sebagai berikut:Aqidah:Iman kepada Allah yang meliputi: penetapan tauhid rububiyyah, tauhid uluhiyyah, peringatan terhadap perbuatan syirik, larangan berbuat thatayyur, larangan menyembah syaithan, dan tauhid al-asma’ wa ash-shifat (nama-nama dan sifat-sifat Allah). Sifat-sifat Allah dalam surat Yaasin meliputi: Allah maha mampu dan berkehendak, Allah al-Qidam/al-Awwal, Allah abadi, Allah berbicara dan Allah memiliki tangan. Adapun nama-nama Allah dalam surat tersebut adalah: al-‘Aziiz (Maha Perkasa), ar-Rahiim (Maha Penyayang), al-Hadiy ( hidayah), ar-Rahman (Maha pengasih), al-Ghaffar (Pemberi ampun), al-Muhyi ( yang Maha Menghidupkan), al-‘Adl (Maha Adil), al-‘Aliim (Maha mengetahui) , al-Khaliq (Mahapencipta), ar-Razzaq (Memberi rizki), al-Quddus (Allah Mahasuci), al-Mughiits (Penolong), dan al-Malik (Yang Merajai).Iman kepada Rasul yang meliputi: iman terhadap banyaknya jumlah mereka, wujud manusia nabi dan rasul, kebenaran ajaran mereka, tugas para rasul ( menyampaikan risalah, peringatan dan ancaman serta kabar gembira), dan nabi Muhammad adalah salah satu utusan Allah.Iman kepada kitab Allah (al-Quran) yang meliputi: iman terhadap kandungan hikmah, kemukjizatan dan keagungannya, beribadah dengan membaca, mempelajari, dan mengamalkan kandungannya, serta meyakini bahwa faedah dari kandungannya hanya berguna bagi bagi orang hidup dan hidup hatinya.Iman kepada Malaikat meliputi: keyakinan akan keberadaan malaikat sebagai Tentara Allah. Iman kepada hari akhir meliputi: keyakinan akan adanya alam kubur, nikmat kubur, siksa kubur, kiamat, hari kebangkitan, hari berkumpul, surga, neraka, adzab, ampunan, dan pahala.Iman kepada takdir meliputi: keyakinan terhadap adanya al-kitabah, lauh mahfuzh, masyi’ah Allah, dan sikap pertengahan dalam menyikapi takdir. Sedangkan nilai-nilai akhlak yang terkandung meliputi: Akhlak terhadap Allah meliputi: ridha, pengagungan, dzikir, muraqabah, khasyah, khauf, taubat, taqarrub, ikhlas, tawakal, takwa, dan syukur. Akhlak terhadap Rasulullah dengan berittiba’ dan memuliakannya dengan cara tidak menjadikan beliau sebagai bahan olok-olokan.Akhlak terhadap manusia (termasuk diri sendiri) meliputi: istiqomah, ‘amar ma’ruf nahy munkar, tawadhu', futuwah, mujahadah, sabar, menjaga lisan, memiliki sikap adil dan hikmah, perilaku tafakkur dan tadzakkur, muhasabah, rahmah, pemaaf, dermawan, ta'awun, 'iffah, wara' dan zuhud, yakin, dan beri'tisham. Akhlak terhadap alam yaitu dengan mengayomi, memelihara, dan mengelola lingkungan atau alam sekitar.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion > BL Religion
Divisions: Faculty of Islamic Studies > Department of Islam Religion Education (Tarbiyah) (86208)
Depositing User: Mr Ahmad Adi Husada
Date Deposited: 13 Apr 2016 01:53
Last Modified: 13 Apr 2016 01:53
URI : http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/26470

Actions (login required)

View Item View Item
UMM Official

© 2008 UMM Library. All Rights Reserved.
Jl. Raya Tlogomas No 246 Malang East Java Indonesia - Phone +62341464318 ext. 150, 151 - Fax +62341464101
E-Mail : infopus[at]umm.ac.id - Website : http://lib.umm.ac.id - Online Catalog : http://laser.umm.ac.id - Repository : http://eprints.umm.ac.id

Web Analytics

UMM Institutional Repository is powered by :
EPrints Logo